Място за реклама

 

Телефон за информация

0900 32 111

Телефон за въпроси на хора с уврежданияDesigned by:
GSM: +359887164683 Hristo Nikolov

Спортен Клуб АЛФА
Всички права запазени 2009 - 2019

Проект - (Рампи)

Сдружение "АЛФА" си е поставило за цел да разработи няколко проекта, с които да помогне на хората с увреждания в град Севлиево, за да могат да се социализират. За тази година ще се опитаме да разработим проекти за достъпна среда, с които да кандидатстваме пред АСП, АХУ, МСГ и Общината на гр. Севлиево. 

Проектите ще бъдат за рампа за църквата "Св.Троица", Художествената галерия, асансьор за спортната зала.