Място за реклама

 

Телефон за информация

0900 32 111

Телефон за въпроси на хора с уврежданияDesigned by:
GSM: +359887164683 Hristo Nikolov

Спортен Клуб АЛФА
Всички права запазени 2009 - 2019

Календар
Календар на мероприятията за 2013 г.


Календар на мероприятията през 2013 г.

ФЕВРУАРИ

Дата

Проява

ОТГОВОРНИК

Място на провеждане

До 28.02. 2013г.

Изготвяне на финансов отчет от счетоводна къща за дейността на клуба през 2012г.и представянето му пред Министерство на правосъдието

СКХУ”АЛФА” и счетоводна къща

Счетоводна къща

До 28.02. 2013г.

Набиране на спонсори за осъществяване на дейностите на клуба

СКХУ "АЛФА"

Офис на СКХУ "АЛФА"

До 28.02. 2013г.

Изработване на календар за мероприятията на СКХУ „АЛФА" за 2012 г.

М.Минков

Офис на СКХУ "АЛФА"

До 28.02. 2013г.

Работа по документации и сайта на клуба /плащане такси на федерации, хост, домейн и др./

М. Минков

Офис на СКХУ

"АЛФА”

До 28.02. 2013г.

Разработване на проект за НПО към АХУ

М. Минков

Офис на СКХУ

"АЛФА”

МАРТ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 31.03.

2013г.

Разговори със спонсори за мероприятията на клуба

УС на СКХУ”АЛФА”

Офис на СКХУ „ АЛФА”

До 31.03.

2013г.

Набиране на нови членове на клуба

СКХУ "АЛФА"

Офис на СКХУ "АЛФА"

До 31.03.

2013г.

Разработване и предаванена проект за НПО към АХУ

М.Минков

Офис на СКХУ "АЛФА"

До 31.03.

2013г.

Провеждане на първи тренировки по петанка дартс, спортна стрелба, бадминтон и канадска борба

УС на СКХУ „ АЛФА”

Спортна зала     Дан Колов”

Изкуствен терен

До 31.03.

2013г.

Подготовка за провеждане на градско състезание по петанка и дартс СКХУ "АЛФА"

Спортна зала     Дан Колов”

Изкуствен терен

АПРИЛ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 30.04.

2013г.

Провеждане на  тренировки по петанка дартс, вдигане на тежести  и канадска борба

УС на СКХУ”АЛФА”

Спортна зала „Дан Колов”

Изкуствен терен

До 30.04.

2013г.

Организирано посещение на членовете на клуба на кино или театър в града

М. Минков

Кино „21 век”

12-13.04.

2013г.

Организиране и провеждане на Отворен турнир по петанка

СКХУ „Алфа”

Спортна зала „Дан Колов”

Изкуствен терен

 

МАЙ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До  31.05 2013г.

Подготовка и набиране на средства и спонсори за провеждане на Голямо състезание  по бадминтон, спортна стрелба, петанка и дартс

УС на СКХУ”АЛФА”

Гр. Севлиево

До 31.05. 2013г.

Провеждане на тренировки по петанка, дартс, бадминтон, спортна стрелба и канадска борба

УС на СКХУ”АЛФА”

Гр. Севлиево

До 31.05. 2013г.

Организиране на тренировки за Национален турнир за хора с увреждания за петанк и дартс на 1, 2 и 3 юни в НЦСРИ „Св. Георги” гр. Поморие с помощта на Община Севлиево

СКХУ „Алфа”

НЦСРИ
гр. Поморие

До 31.05. 2013г.

Участие в турнир по Канадска борба за хора с увреждания СКХУ „Алфа”

До 31.05. 2013г.

Участие в състезание по петанка „Златна лига” за хора с увреждания

СКХУ „Алфа”

СКХУ „2010г.”

СКХУ „Сини камъни” .

България

До 31.05. 2013г.

Организирано посещение на кино или театър

М. Минков

Кино

„21 век”

До 31.05. 2013г.

Набиране на средства за изграждане на рампа, чрез спонсори и ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

М. Минков

ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Гр. Севлиево

06-12.05. 2013г. Организинане от клуб „Алфа” на група от хора с увреждания за 7 дневна почивка в център „ Св. Георги” гр. Поморие М. Минков гр. Севлиево
24,25,26.05.
2013г.
Международен турнир по петанка "Макарови" - Албена
Клуб "Макарови"
гр. Варна
к.к. Албена
До 31.05. 2013г. Междуклубно състезание за ХУ по вдигане на тежести и петанка БПА, СКХУ"Варна"2010 гр. Варна

ЮНИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 30.06. 2013г.

Провеждане на тренировки по петанка, дартс, бадминтон, спортна стрелба и канадска борба

УС на СКХУ”АЛФА”

Гр. Севлиево

До 30.06. 2013г.

Подготовка и организиране на турнир по петанка, дартс, бадминтон, спортна стрелба и канадска борба на СКХУ „Алфа” през месец септември, набиране на спонсори

СКХУ”АЛФА”

Спортна зала „Дан Колов”

Изкуствен терен

8-9.06.
2013г.

Първи кръг от републиканско първенство по петанка
БФП и СКХУ”АЛФА” гр. София
До 30.06. 2013г.

Събиране на УС на  СКХУ „Алфа”, взимане на решения за дейността и провежданите мероприятия, изготвяне на протокол

УС на СКХУ „Алфа”

Офис на

СКХУ”Алфа”

До 30.06. 2013г.

Набиране на средства за изграждане на рампа, чрез спонсори и ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

М. Минков

ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

гр. Севлиево

До 30.06. 2013г. Провеждане на Национален турнир за хора с увреждания за петанк и дартс на 1, 2 и 3 юни в НЦСРИ „Св. Георги” гр. Поморие с помощта на Община Севлиево М. Минков гр. Поморие
До 30.06. 2013г. Участие в Национален турнир по петанк на 1 и 2 юни, организиран от БФП гр. Несебър М. Минков гр. Несебър
До 20.06. 2013г. Участие в Национален турнир за хора с увреждания по плуване, тенис на маса, вдигане на тежести - гр. Бургас на 21-23.06.2013г., организиран от БПА М. Минков гр. Бургас
28-30.06.
2013г.
Международен турнир по петанка Клуб "Лазур"
СКХУ"АЛФА"
гр. Шабла

ЮЛИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 31.07. 2013г.

Провеждане на тренировки по петанка, дартс, бадминтон, спортна стрелба и канадска борба

УС на СКХУ”АЛФА”

Кортове на болница,

Фитнес

Клуб за хора с увреждания

05-06.07.2013г. Държавен турнир по спортна стрелба
СКХУ "Икар" гр. Варна и Община Варна
гр. Варна

До 31.07. 2013г.

Открит интеграционен турнир по канадска борба " Воля за победа" гр. Пловдив

М. Минков

БФКБ

Гр. Пловдив

До 31.07. 2013г.

Открит интеграционен турнир по канадска борба " Воля за победа" с. Поликраище общ. Г. Оряховица

М. Минков

БФКБ

С. Поликраище

До 31.07. 2013г. Подготовка и участие в Държавен турнир по Плуване, Тенис на маса и Вдигане на тежести, организирано от БПА гр. Бургас М. Минков, БПА гр. Бургас

До 31.07. 2013г.

Открит интеграционен турнир по канадска борба " Воля за победа" гр. Стара Загора

М. Минков

БФКБ

Гр. Ст. Загора

До 31.07. 2013г.

Организирано посещение на кино или театър

М. Минков

Кино

„21 век”

До 31.07. 2013г.

Набиране на средства за изграждане на рампа, чрез спонсори и ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

М. Минков

ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Гр. Севлиево

До 31.07. 2013г. Държавно първенство за ХУ по тенис на маса, вдигане на тежести и плуване БПА гр. Бургас

АВГУСТ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 31.08. 2013г.

Провеждане на тренировки по петанка, дартс, бадминтон, спортна стрелба и канадска борба

УС на СКХУ”АЛФА”

Кортове на болница,

Фитнес

Клуб за хора с увреждания

До 31.08. 2013г.

Открит интеграционен турнир по канадска борба " Воля за побеза" с. Селановци общ. Оряхово

М. Минков

БФКБ

С. Селановци

Общ. Оряхово

31.08.2013г.
Трети кръг на Републиканско първенство по петанка
БФП
гр. София

До 5,6,7.08. 2013г.

Турнир по петанка за ХУ, организиран от СК "ИКАР" гр. Варна

СК "ИКАР" гр. Поморие

До 31.08. 2013г.

Набиране на средства за изграждане на рампа, чрез спонсори и ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

М. Минков

ОНЛАЙН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Гр. Севлиево

СЕПТЕМВРИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 13.09. 2013г.

Подготовка за  Турнир по Петанка и Дартс в гр.Поморие за Купата на СКХУ „Алфа”- тренировки, набиране на средства от спонсори, купи, награди изпращане на покани на участниците

СКХУ”АЛФА”

Офис на СКХУ „Алфа” гр. Севлиево

25-27.09. 2013г.

Участие в Държавен турнир по спортна стрелба, тенис на маса и вдигане на тежести за хора с увреждания, организиран от БПА гр. Варна

СКХУ "АЛФА", БПА

Гр. Варна

До 30.09. 2013г. Държавно първенство по лека атлетика за ХУ
БПА
гр. Стара Загора

13-15.09. 2013г.

Провеждане на Национален турнир по Петанка, Бадминтон и Дартс в гр.Севлиево за Купата на Община Севлиево

М. Минков, СКХУ „Алфа”, Община Севлиево, БПА

Гр. Севлиево

До 30.09. 2013г.

Стартиране изграждането на рампа

СКХУ „Алфа”

СКХУ

 

Гр. Севлиево

21-22.09.
2013г.
Четвърти финален кръг на Републиканско първенство по петанка БФП гр. София

ОКТОМВРИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 31.10.
2013г.

Подготовка за Коледен турнир на СКХУ по шах, дартс през декември - тренировки, набиране на средства, ангажиране на зали и игрища, подсигуряване на хотел

СКХУ „Алфа”

 

 

Гр. Севлиево

До 31.10.
2013г.

Участие в Държавния турнир по Бадминтон и Тенис на маса за ХУ, организиран от БПА и клуб "Сини камъни" гр. Сливен

СКХУ"Сини камъни"

М. Минков

БПА

гр. Сливен

До 31.10.
2013г.

Състезание по петанка от „Златна лига” за хора с увреждания за Купа "Сини камъни"

СКХУ"Сини камъни"

СКХУ „Алфа”

гр. Сливен

До 31.10.
2013г.

Организирано посещение на кито или театър за членовете на клуб „Алфа”

М. Минков

Кино "21. век"

НОЕМВРИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 29.11.

2013г.

Набиране на средства чрез спонсори за Коледен турнир по дартс и шах и за отбелязване на 3- ти декември, закупуване на награди и подаръци за членовете на клуба

СКХУ „Алфа”

Офис на СКХУ „Алфа”

До 30.11.
2013г.
Участие в Държавния турнир по Вдигане на тежести и Тенис на маса за ХУ, организиран от СКИ "Ямбол-99" и БПА
СКИ "Ямбол-99" и БПА гр. Ямбол
До 30.11.
2013г.
Участие в Държавния турнир по Спортна стрелба за ХУ, организиран от  БПА в гр. Пловдив
СКХУ „Алфа” и БПА
гр. Пловдив
ДЕКЕМВРИ

Дата

Проява

Отговорник

Място на провеждане

До 10.12.
2013г.
Провеждане на отчетно-изборно събравие на СКХУ „Алфа”, избиране на председател, управителен съвет и контролни органи, промени в устава М. Минков гр. Севлиево
29.11-01.12.
2013г.
Провеждане на турнир по дартс и шах с участие на клубове от страната по повод деня на ХУ
СКХУ „Алфа” гр. Поморие

3.12-5.12 2013г.

Отбелязване на  Деня на хората с увреждания, посещения на кино.

СКХУ „Алфа”

Хотел "Одеса", Читалище         „Развитие”  гр. Севлиево

24.12.
2013г.
Отбелязване на Коледа, тържествена вечеря и награждаване на добре представилите се спортисти и закриване на спортната година СКХУ „Алфа” гр. Севлиево


 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>

Страница 4 от 8