КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА КЪМ СПОРТНА ЗАЛА ГР. СЕВЛИЕВО

Примерна снимка за статия ПУБЛИКУВАНО 31 авг. 2018

Днес, 18.05.2010 г. стартира съвместна кампания на СКХУ „АЛФА“ и Благотворителния базар – набиране на средства за изграждане на рампа, която ще спомогне за осигуряване достъп на хора с увреждания до спортната зала в гр.Севлиево. В момента съществува изграден подход, който се оказва неподходящ и на практика неизползваем.

Освен до спортните мероприятия провеждани в залата, с реализирането на тази инициатива хората на инвалидни колички ще получат достъп и до добре оборудван фитнес център, където да тренират. Ще стане възможно и използването на спортната зала за провеждане на състезания за хора с увреждания.

Предвижда се рампата да бъде изградена от бетон с метални парапети, а стойността на проекта е около 400 лв.

Настоящата кампания в Базара е със съдействието на спортен клуб за хора с увреждания „АЛФА“ гр. Севлиево, които се надяват още тази година да получат свободен достъп до обекта.

Налична сума към 21.05.2010г. – 191.58 лв. (неизразходвани от предишната кампания).