Отчет на СКХУ „АЛФА“- гр. Севлиево за 2011 г.

Примерна снимка за статия ПУБЛИКУВАНО 1 окт. 2018
1. Състезание по Петанка в гр. Поморие – 29.05.2011г – организирано от СКХУ Алфа. Класиране:
Първо място – Икар – Варна;
Второ място – Стара Загора;
Трето място – СКХУ Алфа – Севлиево.

2. І Национално състезание по Петанка 25-26 юни 2011 година, град Севлиево – организирано от СКХУ Алфа. Класиране:
Първо място – СКХУ Варна 2010;
Второ място – СКХУ Сини Камъни;
Трето място – СКХУ Алфа – Севлиево.

3. Състезание по Петанка в гр.Варна – 23.09 – 25.09.2011г. Класиране:
Първо място – СКХУ Варна 2010;
Второ масто – СКХУ Алфа – Севлиево;
Трето място – СКХУ Сини Камъни – Сливен.

4. Състезание по Петанка за купа „Сини камъни“ и купа „Алфа“ и състезание по Дартс в гр. Севлиево – 28-30.10.2011г – организирано от СКХУ Алфа.

5. Купа Сини Камъни – класиране:
Първо място – СКХУ Алфа;
Второ място –   СКХУ Варна 2010;
Трето място – СКИ Ямбол 99.

6. Купа Алфа – класиране:
Първо място – СКХУ Алфа;
Второ място – СКИ Ямбол 99;
Трето място – Варна 2010.

7. Дартс – класиране:
Първо място – СКХУ Алфа – Пламен Асенов;
Второ място СКХУ Алфа – Христо Георгиев;
Трето място – СК Търговище – Ахмед Чолаков.

8. Състезание по Петанка в град Ямбол – 19 ноември 2011 година. Класиране:
Първо място – СКХУ Алфа;
Трето място – СКХУ Сини Камъни.

ОБЩО СПЕЧЕЛЕНИ КУПИ ОТ КЛУБ „АЛФА” ЗА 2011г.

1-во място – четири купи по Петанка и Дартс.
2-ро място – две купи по Петанка и Дартс.
3-то място – две купи по Петанка.

9. През 2011г. клуб „Алфа” изгради рампа към парк „Борова гора” гр. Севлиево с финансовата помощ на Фоддация „ Отвори очи” Германия и строителна фирма „Лукс имоти” гр. Габрово.

10. Клуб „ Алфа” организира четири безлплатни посещения на кино съвместно с читалище „ Развитие” гр. Севлиево за членовете на клуба.

 

Дейности на клуб „Алфа“ за подобряване достъпността на градската среда в град Севлиево
През 2011 година СКХУ „Алфа” и фондация „Отвори очи” осигуриха средства и със спонсорството на фирма „Лукс инвест” Габрово успяха  да изградят наново  подхода  (рампа) към парк „Борова гора”, с което направиха възможен достъпа до парка и изкуствения  терен  в парка и използването му от хора с увреждания.