Проект към Агенцията за хората с увреждания

Примерна снимка за статия ПУБЛИКУВАНО 31 авг. 2018
Проект към АХУ

И тази година СКХУ“АЛФА“ кандидатства с проект към АХУ за организиране и провеждане на спортни състезания за хора с увреждания от цялата страна. Получихме 58,75 точки, които са недостатъчни, за да спечелим финансиране. Проектът беше отхвърлен с повърхностни и несериозни доводи. Вложихме много усилия при попълването и комплектоването на документите, помагаха ни приятели, имахме огромно желание със собствени сили да извоюваме финансиране, но не бяхме оценени подобаващо от служителите на АХУ.