Проекти на Сдружение „АЛФА“

ПРОЕКТ ОТ 2019

Сдружение „АЛФА“ си е поставило за цел да разработи няколко проекта, с които да помогне на хората с увреждания в град Севлиево, за да могат да се социализират. За тази година ще се опитаме да разработим проекти за достъпна среда, с които да кандидатстваме пред АСП, АХУ, МСГ и Общината на гр. Севлиево.

Проектите ще бъдат за рампа за църквата „Св.Троица“, Художествената галерия, асансьор за спортната зала.