Рамба ОББ

ПРОЕКТ ОТ 2021

През 2014 беше постигнато извън съдебно споразомение между СКХУ Алфа и банка ОББ за поставяне на ел. рампа пред входа на банката с което се осъществи достъпност за ХУ