Рампа на банка ДСК

ПРОЕКТ ОТ 2021

През 2016 СКХУ Алфа осъди банка ДСК за недостъпна среда в офисите на банката и ги задължи да поставят рампа в пред главния си офис.