Рампа на райфайзенбанк

ПРОЕКТ ОТ 2021

През 2014 СКХУ Алфа постигна извън съдебно споразомение с райфайзенбанк за поставяне на рампа за ХУ пред входа на банката с което се осури достъпност в офиса на банката