Рампа на Спиди и Еконт

ПРОЕКТ ОТ 2021

СКХУ Алфа осъдина първа истанция офисите на спиди и еконт да поставят рампи пред офисите си и да осигурят достъпност на ХУ в гр. Севлиево