Рампа пред  църквата „Св.Троица” 2010 година

ПРОЕКТ ОТ 2018

СКХУ „Алфа” разработи проект и осигури финансиране за изграждане на рампа пред  църквата „Св.Троица”. Рампата беше изработена със средства, осигурени от немската фондациа „Отвори очи” и фирма „Спектър” Севлиево.