Рампи на Районен съд Севлиево и Окръжен съд Габрово

ПРОЕКТ ОТ 2021

През 2017 СКХУ Алфа осъди Районен съд Севлиево и Окръжен съд Габрово на първа истанция да поставят рампи на входовете и стълбищата си. Окръжен съд Габрово монтира ел. рампа през същата година, а Районен съд Севлиево обжалва във Върховен Административен съд и загуби с което беше принуден през 2019 да монтира ел. рампа и осигури достъпност за ХУ в гр. Севлиево