Осигуряване на достъпност на читалище „Развитие” 2009 година

ПРОЕКТ ОТ 2018

През 2009 година съвместно с община  Севлиево и читалище „Развитие” клуб „АЛФА” осигури достъпност на читалище „Развитие”. Беше изработена рампа, през която хора с инвалидни колички получиха достъп до основната зала на читалището и всички зали на първият етаж.