2010 година

ПРОЕКТ ОТ 2019

През 2010 година със средства по проект беше закупено устройство за изкачване на стълби на художествената галеря в града и всичките етажи са достъпни за хора на  инвалидни колички.