2011 година – рампа към парк „Борова гора”

ПРОЕКТ ОТ 2019

През 2011 година СКХУ „Алфа” и фондация „Отвори очи” осигуриха средства и със спонсорството на фирма „Лукс инвест” Габрово успяха  да изградят наново  подхода  (рампа) към парк „Борова гора”, с което направиха възможен достъпа до парка и изкуствения  терен  в парка и използването му за хора с увреждания.

По предложение на СКХУ „Алфа”в общината беше закупено устройство за изкачване на стълби,  с което хора с увреждания ще могат да посещават всички кабинети по горните етажи на общината и заседателната зала на общински съвет.