Резултати от „Лига по Петанка“

Примерна снимка за статия ПУБЛИКУВАНО 31 авг. 2018
Резултати от „Лига по Петанка“:

Отбор I състезание

гр.Севлиево

II състезание

гр. Варна

III състезание

гр. Севлиево

IV състезание

гр. Ямбол

Временни

резултати

 

Крайно класиране
„Алфа”

гр. Севлиево

3. място

25 точки

2. място

50 точки

1.място

75 точки

1.място

75 точки

225 точки Второ място
СК „Варна” 1. място

75 точки

1. място

75 точки

2.място

50 точки

2. място

50 точки

250 точки Първо място
СК „Сини камъни” 2. място

50 точки

3. място

25 точки

4.място

10точки

3.място

25 точки

110 точки Трето място
СК „СКИ Ямбол” 4. място

10 точки

4. място

10 точки

3.място

25 точки

4. място

10 точки

55 точки Четвърто място

 

Национално състезание по Петанка 25-26 юни 2011 година, град СЕВЛИЕВО
На 25 и 26 юни в гр. Севлиево се проведе състезание по Петанка, организирано от спортен клуб „Алфа“ за хора с увреждания.