ЛАГЕР-СБОР АЛФА ПОМОРИЕ ВЕЛИКДЕН-2021

Примерна снимка за статия СЪСТЕЗАНИЕ: 02.05.2021г.

В началото на месец май СКХУ Алфа проведе лагер- сбор по петанк в град Поморие с няколко тренировки и вътрешно състезание. Мероприятието спомогна за натренираност на състезателите след дългата почика поради пандемията и за определяне на пъреи втори и трети отбор на триплети за предстоящия сезон.

Снимки :  https://www.facebook.com/groups/130586876959389/posts/5709671115717576